Balkong­gympa stärker hälsan i sjuka tider

Coronapandemin ställde till det för många, inte minst de av våra seniora hyresgäster som på grund av smittrisken tvingas isolera sig i sina hem. En konsekvens av isoleringen är förlorad möjlighet till den så viktiga vardagsmotionen som promenader. För att uppmuntra till fysisk aktivitet och samtidigt öka känslan av normalitet, har vi bland annat tagit initiativ till balkonggympa i samarbete med Friskis & Svettis. Deras rödklädda ledare turnerar bland MKBs seniorboenden och håller i gympan från gårdarna. Deltagarna gympar efter bästa förmåga på balkonger och uteplatser. Därifrån kan de även lyssna på musiken och känna gemenskap med sina grannar.

Balkonggympan har blivit ett uppskattat och populärt inslag i vår nya vardag. Vi vill bidra till att bryta isoleringen och sprida glädje hos våra seniorer och jobbar därför ständigt med att hitta på nya, kreativa aktiviteter som kan bidra till just detta. En bonus är också att Friskis & Svettis medarbetare på det här sättet kan fortsätta att utöva sina yrken, trots rådande omständigheter.

Områdespersonalens engagemang var avgörande för att locka många deltagare till balkonggympan. De delade ut information och uppmuntrade hyresgäster att delta och på flera ställen deltog MKBs personal själva i gympan. Det blev ett utmärkt tillfälle att knyta viktiga band och gemenskap med hyresgästerna, även i virustider.

Fotograf: Camilla Hylén, MKB