Skola

Skola

Förutsättningen för ett bra liv är en bra skolgång. MKB vill bidra till att fler barn i Malmö ska få en bra start i livet.

En meningsfull tid i och utanför skolan skapar trygghet och minskar sysslolöshet. Därför stöttar vi olika aktiviteter i och utanför skolan som exempelvis läxhjälp, mentorskap, klassrumsbesök och miljöfrämjande aktiviteter. En meningsfull tid i och utanför skolan skapar trygghet och minskar sysslolöshet.

Slut på karusell.

Fokus för vårt bostads­sociala arbete

Vår grundtanke är enkel: ett hem och ett jobb är två grundläggande förutsättningar för trygghet. Som fastighetsbolag är det vår kärnverksamhet att tillhandahålla en god bostad, ett hem för var och en. För att bygga stad, en hållbar stad, måste vi ha stora perspektiv. Våra bostadssociala insatser fokuserar på skola, sysselsättning och trygghet.