Sysselsättning

Syssel­sättning

Att öka sysselsättningen och minska utanförskapet är en viktig del i att bygga en stad. MKB bidrar genom att skapa sommarjobb, anställningar, lärlingsprogram, fritidsaktiviteter och ställa krav på samarbetsparter.

Slut på karusell.

Fokus för vårt bostads­sociala arbete

Vår grundtanke är enkel: ett hem och ett jobb är två grundläggande förutsättningar för trygghet. Som fastighetsbolag är det vår kärnverksamhet att tillhandahålla en god bostad, ett hem för var och en. För att bygga stad, en hållbar stad, måste vi ha stora perspektiv. Våra bostadssociala insatser fokuserar på skola, sysselsättning och trygghet.