Start

MKBs bostads­sociala arbete

Staden Malmö är viktig för oss. Vi engagerar oss i stadens utveckling för att det ska finnas Hem för var och en i trygga och attraktiva bostadsområden. Bostadssociala insatser är en viktig del av engagemanget och vårt arbete gör skillnad. Därför är vi stolta att kunna presentera kampanjsiten För Malmö framåt. Här kan du läsa och inspireras av bosociala insatser som MKB gör tillsammans med dem som bor eller är engagerade i områdena. Allt för att bidra till att göra Malmö till en tryggare stad och Malmöbornas vardag lite bättre.

Från och med i år kommer MKB att kraftsamla och satsa ännu mer på social hållbarhet med ambitionen att det inte ska finnas några utsatta områden hos bolaget år 2030. Arbetet innefattar åtgärder såväl i nyproduktion som i befintliga fastigheter. Vi kommer även växla upp vårt arbete med läxhjälp och sysselsättningsåtgärder. MKB har nyligen antagit sex strategier mot 2030 där långsiktiga mål inom social hållbarhet är en viktig del.

Ommålning sätter färg på Kroksbäck

Som en del i arbetet med att utveckla identiteten för det tidigare grå och anonyma Kroksbäck, insåg vi att området var i behov av färgsättning.

Jämställdhets­satsning med många vinnare

På många håll i Malmö står utlandsfödda kvinnor långt från arbetsmarknaden.

Balkong­gympa stärker hälsan i sjuka tider

För att uppmuntra till fysisk aktivitet och samtidigt öka känslan av normalitet, har vi bland annat tagit initiativ till balkonggympa i samarbete med Friskis & Svettis.

Eleverna i Augustenborg lär från sitt närområde

För att förmedla kunskap om miljö­satsningarna i Augustenborg samt öka stoltheten över området som de bor i, har MKB och Augustenborgs­skolan tillsammans tagit fram ett program. Samtliga elever i årskurs 3, 6 och 8 erbjuds därför en årlig fokusvecka kring Ekostaden.

 • Detta är deras fristad. Eftersom en del bor trångt så är Linnéa ett bra ställe att umgås med kompisarna.

  Nezir Gashi Fritidspedagog på Fritidsklubben Linnéa
  Läs mer
 • Rosor och slängkyssar till musiker i coronatider

  Läs mer
 • Biljett till framtiden med praoplatser

  Läs mer
Slut på karusell.
Slut på karusell.

Läs mer om MKBs insatser i vår Kokbok

I denna bok har vi samlat våra bästa recept för att utveckla människor och bostadsområden.

Ladda hem pdf här
MKBs kokbok