Trygghet

Trygghet

MKB arbetar på många olika sätt med att öka tryggheten i våra bostadsområden. Det görs genom allt ifrån bättre belysning och nattvandring till långsiktiga samarbeten med olika organisationer.

En viktig del i trygghetsarbetet är att uppmuntra till grannsamverkan eftersom goda grannar bidrar till trygghet och trivsel. Därför satsar vi på lokala samarbeten tillsammans med dem som bor hos oss, till exempel stadsodling, konst- och kulturverksamhet eller idrott.

Vi delar in vårt arbete i tre steg: förebyggande arbete, pågående störning och akut allvarlig händelse.

Slut på karusell.

Fokus för vårt bostads­sociala arbete

Vår grundtanke är enkel: ett hem och ett jobb är två grundläggande förutsättningar för trygghet. Som fastighetsbolag är det vår kärnverksamhet att tillhandahålla en god bostad, ett hem för var och en. För att bygga stad, en hållbar stad, måste vi ha stora perspektiv. Våra bostadssociala insatser fokuserar på skola, sysselsättning och trygghet.