Social hållbarhet lönar sig

MKB har verkat för social hållbarhet ända sedan bolaget bildades. Det är ett arbete som har
utvecklats i takt med tiden och de behov som uppstått längs vägen. Nu höjer vi ambitionen
och växlar upp insatserna i enlighet med bolagets långsiktiga mål. En av strategierna där
handlar just om social hållbarhet, och vår ambition är att det inte ska finnas några särskilt
utsatta områden hos MKB år 2030.

Arbetet innefattar åtgärder i såväl nyproduktion som befintliga områden, och vi
koncentrerar oss på de tre delar som är allra viktigast för att kunna göra skillnad:

Tryggheten, som hela tiden har varit det mest grundläggande; är du trygg i ditt område ger det många andra positiva effekter. Vi arbetar därför med åtgärder som kan stärka både den fysiska och den sociala tryggheten. Här spelar MKB:s bosociala utvecklare en viktig roll, dels genom samarbeten och aktiviteter tillsammans med civilsamhälle och föreningar kring social hållbarhet, dels genom att hantera störningsärenden. Trygghetsjouren är deras förlängda arm. Trygghetsjourens medarbetare är tillgängliga när områdeskontoren är stängda och arbetar även de förebyggande, till exempel genom trygghetsvandringar och med att hantera störningar.

Sysselsättningen, som är nästa steg. När fler och fler kunder i våra områden har arbete och därmed egen försörjning blir de ambassadörer och förebilder för grannar och unga. Inte minst deras egna barn ser vinsterna med att gå i skolan, anstränga sig, få betyg som gör det möjligt att läsa vidare och få ett arbete. Kan vi dessutom skapa arbetstillfällen för dem som redan bor i våra områden skapar detta ytterligare incitament för fler att bry sig och vårda sin närmiljö.

Skolan, som är en nyckelfaktor inte minst på längre sikt. Välfungerande skolgång för eleverna smittar också av sig på deras familjer. Bra skolor bidrar alltså till att skapa trygga, välmående familjer, som i sin tur gör hela området stabilare. 2015 inledde vi därför en satsning på läxhjälp för att öka elevernas möjligheter att gå ut med godkända betyg. Först ut var Värner Rydénskolan i Rosengård, där eleverna också fick ett löfte om sommarjobb för dem som hängde med in i mål. Läxhjälpen har blivit mycket framgångsrik och vi växlar nu upp rejält genom att erbjuda den till alla kommunala högstadieskolor i MKB:s områden. Det är en tydlig markering om att vi vill fortsätta att bidra till utvecklingen av Malmö.

En lönsam satsning – för många
Satsningen på social hållbarhet kostar naturligtvis pengar. Men dels är långsiktiga mål inom
social hållbarhet en viktig del av MKB:s strategi mot 2030, dels är detta satsningar som lönar
sig. Och det gäller inte bara för deltagarna, för varje krona som vi investerar här går att räkna
hem.

I vår roll som stort, allmännyttigt bostadsföretag vill, kan och ska vi därför bidra till att
skapa trygghet, sysselsättning och bättre skolresultat i våra områden. Det stärker den sociala
samhörigheten och skapar stabilare områden där både barn och vuxna mår bra.
Men vi kan naturligtvis inte göra allt själva, och en viktig uppgift för MKB är därför att
agera som katalysator. Ibland betyder det att vi lämnar över aktiviteten till andra sedan den
kommit igång, men mycket av det vi gör innebär fortsatt långsiktiga samarbeten.
När vi på detta sätt satsar på att stärka den sociala hållbarheten i våra områden skapar det
ringar på vattnet. Det märks inte minst på studiebesöken, som började öka på allvar 2018. Det
är många som vill se hur MKB arbetar praktiskt för social hållbarhet, och det är
uppenbarligen inspirerande.

Genom att dessutom initiera och stödja projekt som genomförs i samverkan med många
olika aktörer i våra områden kan vi bidra till att göra staden lite bättre för såväl individerna
och våra bostadsområden som för hela Malmö.

Många av våra sociala insatser beskrivs i ” Kokboken – våra bästa recept för att utveckla
människor och bostadsområden”, som går att ladda ner som pdf här.

Grunden för den fortsatta utvecklingen av MKB finns i Affärsplan 2021. Den beskriver
bland annat de sex strategier som ska styra arbetet i bolaget fram till 2030, varav en handlar om
social hållbarhet. Hela affärsplanen går att ladda ner här.