Den bortkastade konstens galleri

I källargångar och förråd, i containrar och miljöhus, har vår husvärd Janusz samlat in tavlor och skulpturer som annars skulle ha kastats bort och förstörts. I några år sparade han dessa i personalens omklädningsrum och materialförråd, men till slut började konsten ta alldeles för mycket plats.

Samtidigt planerade vi utvecklingen av Östra Sorgenfri, där konst och kultur skulle få en viktig roll i arbetet med trivsel och trygghet och ge mervärden för hyresgästerna och livet mellan husen. Här behövdes alltså nya sorters mötesplatser och motorer för att bygga en ny lokal stolthet och anknytning.

Konstfrämjandet Skånes arrangemang Gallerinatten blev tidigt en arena för de nya kulturaktörer som vi stöttade i utvecklingsarbetet för området. Gallerinatten lockar många besökare även utanför den vanliga ”konstklicken” och när vi testhängde ett urval av samlingen förstod vi att den skulle kunna bli utgångspunkt för något riktigt intressant.

Platsen blev ett skyddsrum under Båstadsgatan, den gallerigata som etablerats från 2015 och framåt. Där skapade vi en utställning som sedan visades offentligt första gången under Gallerinatten 2017. Den blir en succé varje år. Och viktigast av allt: våra kunder i området tittar också in. Det gillar vi, för konsten i Sorgenfri ska kunna vara både experimentellt avancerad och lättillgänglig för alla Malmöbor.

Husvärd Janusz Zaczynski.

Fotograf: Gugge Zelander