Eleverna i Augustenborg lär från sitt närområde

Ekostaden Augustenborg och Greenhouse är ett av Malmös mest populära turistmål. Varje år kommer hundratals betalande studiebesöksgrupper dit för att få se och veta mer. Samtidigt är det många av barnen och de unga i Augustenborg som inte vet varför området kallas Ekostaden och vad det innebär.

För att förmedla kunskap om miljösatsningarna i Augustenborg samt öka stoltheten över området som de bor i, har MKB och Augustenborgsskolan tillsammans tagit fram ett program. Samtliga elever i årskurs 3, 6 och 8 erbjuds därför en årlig fokusvecka kring Ekostaden.

Programmet innehåller berättelsen om Ekostaden och spjutspetsprojektet Greenhouse samt en guidning kring gröna tak och öppna dagvattensystem. I satsningen ingår även ett studiebesök på Sysav, där eleverna får följa sopornas väg samt en skräpplockar- aktivitet med vår personal. Vi har en boskola med MKB samt ett generationsmöte med seniorer som bott i Augustenborg sedan området var nytt.

Resultatet brukar bli att barnen får en fördjupad förståelse för sin närmiljö och en starkare känsla för Augustenborg och de äldre, samt igenkänning och förtroende för oss på MKB. För skolan och MKBs planering underlättar det att programmet återkommer vid en fast tidpunkt varje år.

Fotograf: Jessica Persson, MKB