En musikalisk ventil i coronatider

I början av 2020 lamslogs världen av coronaviruset. Malmö var inget undantag och från MKBs sida ville vi därför bringa hopp och glädje på ett sätt som var säkert för alla som tvingades hålla sig hemma mer än vanligt. Satsningen på musik kom att kallas Öppna ditt fönster – släpp in musiken och gick ut på att boka in artister till våra olika bostadsgårdar i staden. På gård efter gård har vi sedan kunnat se hur glada och tacksamma hyresgäster sjungit med, dansat, klappat och njutit av en stunds musik från fönster, balkonger och uteplatser.

Artisterna har varit allt från en ensam trubadur, en klassisk violinist till en sexmanna-jazzorkester. De har spelat gamla svenska godingar, internationella hits och egenskriven musik. Språken har varierat från svenska och engelska till arabiska, somaliska och bosniska för att kunna nå så många som möjligt.

Utöver de artister som vi själva bokat har vi också inlett samarbeten med andra kulturaktörer som tvingats ställa om sin ordinarie verksamhet. Som en del i satsningen har vi därför också kunnat bjuda på framträdanden med kör och orkester från Malmö Opera med Rickard Söderberg, Malmö Symfoniorkester, Skånes Dansteater och program i samarbete med Kulturförvaltningen. Fram till midsommar hade vi genomfört närmare 300 spelningar på gårdar och verksamheten fortsatte hela sommaren.

Uppskattningen från de boende har varit rörande med många fina kommentarer, slängkyssar och rosor till musikerna. Insatsen har också varit betydande och uppskattad av många kulturaktörer som fick se sin inkomst ryckas bort som en effekt av coronapandemin.

En sådan här satsning kräver dock mer än vanligt av områdespersonalen, främst i form av information till hyresgästerna och praktikaliteter som el till musikerna.

Fotograf: Frida Persson Boonkaew, MKB