En öppen dörr till idrotten på Stadionområdet

Lorensborg ligger centralt och har både Pildammsparken och Stadionområdet som grannar. Närområdet rymmer allt från klättring och thaiboxning till fotboll, handboll och bowling. Det finns alltså fantastiska möjligheter till utomhusaktiviteter, naturupplevelser, träning och rekreation. Men Lorensborg har en åldrande befolkning och det har funnits väldigt lite att göra där för barnen i de familjer som flyttat dit. Det kom också signaler från Lorensborgsskolan att många elever saknade fritids- och idrottsintressen.

MKB ville därför göra något för att sänka trösklarna till verksamheten på Stadionområdet. Målet var att barnen på skolloven skulle få uppleva idrottsgemenskap och föreningsliv och att även föräldrarna skulle känna sig trygga med barnens lovaktiviteter. Vi startade därför ett samarbete med Malmö Idrottsakademi som med hjälp av sitt nätverk kunde sy ihop unika program på skolloven. Föräldrarna fick anmäla sitt intresse och sedan mötte vi barnen på känd plats nära hemmet. Vi följde dem till aktiviteterna som sköttes av duktiga idrottsledare. Barnen fick mellanmål och gåvor som uppmuntran, tips om hur de kan fortsätta vad de nyss provat på och slutligen följde vi dem hem igen.

Sedan 2018 har nu mer än 300 barn i åldrarna 8 till 12 år deltagit på skolloven. Fler än 20 föreningar har fått visa upp och lära ut sin idrott. Lorensborgsskolan har parallellt stöttat föreningen Hemmaplan med att etablera sig på skolan. Hemmaplan verkar för idrott och en aktiv fritid för eleverna i anslutning till skoldagen, nära hemmet.

Det är nu vanligt att barnen idrottar. Bland annat har föreningen Malmö Ultimate Frisbee startat ett lokalt lag med 10–12-åringar, som tränar på en av MKBs gårdar och som redan hunnit tävla i Göteborg och Köpenhamn.

Denna lilla sociala innovation, med samarbetsparter som utforskar varandras olika lokala uppdrag, har genomgått flera stadier. Deltagarna har nog inte märkt det, men fritidsförvaltningen och MKB har hittat flera anpassningar av arbetssättet allteftersom. Nya brobyggare mellan barnen i området och idrottsföreningarna har tillkommit. Erbjudandet används mer och mer av organiserade verksamheter som fritidshemmen, det blir mer lättarbetat.

Amanda Ojo (flickan på bilden). Fotograf: Daniel Möller, MKB