En trädgård för alla sinnen och åldrar

Gårdarna på Lorensborg är vidsträckta och väletablerade och har gedigna grönmassor. Men de har sett likadana ut länge och generationsväxlingen i området skapar nya behov, såsom lekmaterial, cykelparkeringar och grill- och sittplatser.

Skolledningen på Lorensborgsskolan föreslog då att några elever med autism och synskador skulle få utnyttja sina speciella färdigheter för att utforma en ny utemiljö. Vi bjöd in skolan att vara med och tillsammans med de boende i grannhusen omforma en av de gårdar som ligger i anslutning till skolan. Målet var att skapa en gårdsmiljö som är både tillgänglig och inbjudande för alla sinnen.

En liten grupp boende och två experter med egna funktionshinder samt en landskapsarkitekt och personal från MKB samarbetade med eleverna. Med hjälp av modellbyggen, praktiska experiment för sinnena, studiebesök på SLU Alnarp och andra verkstäder, undersökte deltagarna vad trädgården kunde innehålla och arbetade fram en plan.

Den nya trädgården stod klar 2020. Sedan hantverkarna öppnade byggstängslen har grillkvällar, kortspel, solstunder, fikor och tupplurar avlöst varandra. Med sinnligheten i fokus har vi skapat en unik plats som rymmer porlande vatten, skiftande underlag, växter i olika kvaliteter, doftande blommor och fruktbärande nytillskott.

Genom att inkludera eleverna och de boende har vi på en gång fått en bättre utformning och nya ambassadörer för platsen. Genom att kombinera den befintliga växtligheten med nya plantor, blev trädgården närmast fulländad redan från början.

Fotograf: Daniel Möller, MKB