Ett nätverk som ger vidgade vyer

Ett led i MKBs mångfaldsarbete är vårt medlemskap i MINE, Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer. MINE verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. De arbetar utifrån ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv där mångfald kopplas till organisationsutveckling och affärsnytta.

Inom ramen för MKBs mångåriga medlemskap deltar vi i ett mentorsprogram som vill hjälpa utrikesfödda akademiker att ta ett steg in på den svenska arbetsmarknaden. Adepterna matchas med etablerade mentorer, däribland våra medarbetare. Som en bonus får mentorerna en gedigen kompetensutveckling vad gäller mångfaldsfrågor och en ökad förståelse för vad det innebär att leva i Sverige.

Utöver mentorsprogrammet tar vi del av de många föreläsningar, workshops och andra evenemang som MINE arrangerar, bland annat för att lära oss mer om ett inkluderande arbetsliv. Vi delar också med oss av våra egna erfarenheter och lärdomar. Vi har sedan vi blev medlemmar haft en plats i MINEs styrelse.

Medlemskapet ger våra medarbetare en kontinuerlig kompetensutveckling i mångfaldsfrågor. Det har särskilt vidgat våra vyer vad gäller rekrytering, där vi nu tittar bredare och strävar efter att se bortom traditionell svensk utbildning.

Att arbeta för mångfald och inkludering är ett ständigt pågående arbete som aldrig tar slut. Det kräver flexibilitet och engagemang och ett tätt samarbete med externa organisationer som arbetar för samma sak är avgörande. På så sätt kan vi dela med oss av våra erfarenheter, men också utmana oss själva och vårt mångfaldsarbete för att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Foto: MKB bildarkiv