Från laglöst land till föredöme

Sofielund ligger ett stenkast från stadens centrum och präglas av småskalighet, entreprenörskap och blandade boendeformer. Ändå har området lidit av utanförskap, kriminalitet och otrygghet. Här fanns också en mängd olika fastighetsägare med mycket varierande ambitionsnivåer. Det bidrog till utmaningarna.

Av polisen klassas Södra Sofielund som ett särskilt utsatt område. 2014 bestämde sig därför en grupp fastighetsägare att i samverkan med staden och polisen vända den negativa utvecklingen i området. Resultatet blev föreningen Fastighetsägare BID Sofielund. I dag har den ett 40-tal medlemmar och representanter från både bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och näringslivet.

Om rubrikerna för några år sedan nästan uteslutande handlade om kriminalitet, våld och knark framstår Sofielund i dag snarare som ett föredöme och ett gott exempel på hur man kan bryta en negativ spiral. Arbetet med att samla kraft och utveckla en gemensam strategi för arbetet i området har varit avgörande för framgången. Medlemmarna har identifierat och arbetat uthålligt med sju fokusområden, men basen är att området ska vara tryggt, trivsamt, rent och välskött.

I samverkan med lokala aktörer, boende, föreningar, polis och Malmö stad har trenden vänts. Redan från start kopplades också en forskargrupp från Malmö universitet ihop med BID-processen. Detta har bidragit till möjligheter att ringa in behoven, utvärdera insatserna samt följa upp och dokumentera processen.

2019 initierade i princip samma aktörer bildandet av systerföreningen Fastighetsägare BID Möllevången. Tack vare erfarenheterna från Sofielund kunde man göra det utan att behöva ”uppfinna hjulet” igen. Metodiken är densamma, även om områdenas utmaningar och identitet skiljer sig åt.

Fotograf: Martin Olson