Frihet på två hjul

Att kunna cykla är en baskunskap i det svenska samhället och en förutsättning för att smidigt och hållbart ta sig fram i staden. MKB, Malmö stad och Cykelfrämjandet arrangerar därför cykelkurser för vuxna och ungdomar. Det är en kort och intensiv utbildning med träning två gånger i veckan under fyra veckors tid. Kurserna är kostnadsfria för våra kunder och alla deltagare får låna cykel och hjälm. Förutom teori och praktik ingår självklart också fika.

När cykelskolan blev fullbokad under vår- och sommarmånaderna väcktes idén om att förlänga säsongen genom att flytta in i ett stort, tomt garage på Kroksbäck. Tack vare ny belysning, lite färg och vadderade stolpar kunde cykelskolan flytta inomhus under de kalla månaderna och nå ännu fler.

Närmare 350 kvinnor har nu lärt sig cykla. Deltagarna kan ta cykeln med sina barn, såväl för vardagspendling som på utflykter och många uppger att de har sett fler delar av Malmö än tidigare. Som bieffekt har de också fått bättre självkänsla och större frihet. Exempelvis har de ökat sina möjligheter att få jobb där att cykla är ett krav, exempelvis inom hemtjänsten.

Cykelkurserna har även varit positiva för de ungdomar som deltar i Malmö stads satsning Praktik vid event. Här har de fått en kort utbildning och sedan kunnat hjälpa deltagarna att bli ”cykelfärdiga”. En sådan meningsfull praktikperiod avslutas med intyg och möjlighet att använda cykelskolan som referens i framtida jobbansökningar.

Satsningen på cykelskolan får gärna inspirera fler. Tänk på att det kan vara en fördel att hitta en tredje part som kan tillhandahålla förvaring av cyklar samt lokal för teori och fika. I annat fall kan det bli alltför personalkrävande på kvällstid. Om möjligt – skapa också en barnaktivitet vid varje kurstillfälle för att underlätta för deltagare med mindre barn att delta.

Fotograf: Lena Noalt, MKB