Grillafton inspirerar framtidens studenter

För att bygga en god relation med eleverna på högstadieskolan Östra skolan arrangerar MKB grillaftnar i sina lokaler på Rönnenområdet. Vi ger högstadieungdomarna en spännande insikt i studentlivet genom att visa upp studentboendet samtidigt som vi undviker grannproblem. Barnen får lära sig om varför det är viktigt att studera, vad man kan studera i Malmö och vilka studenter som väljer att komma hit.

Grilltraditionen har lett till en god relation med eleverna och vi upplever att många inspireras att läsa vidare. Förutom de gemensamma grillaftnarna besöker vi skolan för att prata om arbetslivet och dela med oss av erfarenheter om hur det är att vara vuxen.

Foto: MKB bildarkiv