Hinderbanan utmanar och ger trygghet

På Herrgården i Rosengård fanns tidigare en grön och lummig, men samtidigt outnyttjad, yta som folk bara passerade. Vi ville ta den i besittning och förvandla den till något som kunde höja tryggheten i området och öka möjligheterna till aktivitet och friskvård.

Tack vare stöd från Boverket kunde vi 2018 bygga en hinderbana på platsen. Den är fylld av roliga och kluriga utmaningar. Här finns en linbana, ett klätternät och stockar att klättra över och under. Banan har blivit en mötesplats och används nu för lek och träning av både barn och vuxna. Det är en grön plats med gott om träd och annan växtlighet, något som annars är en bristvara på Herrgården.

Förutom att göra själva platsen tryggare har hinderbanan bidragit till att ge Herrgården en ny områdesbild. Den kompletterar området med något som saknades och har förändrat hur barnen leker på sina gårdar.

Fotograf: Frida Persson Boonkaew, MKB