I bokalerna frodas Malmös entreprenörer

Utanförskap, otrygghet och arbetslöshet har skapat ett stort behov av positiva insatser i Rosengård. Området är till stora delar uppbyggt av bostadshus och innergårdar med lite variation och få möjligheter till trygga mötesplatser och service.

För att skapa en mer blandad områdesform, öka tryggheten och samtidigt skapa fler arbetstillfällen i området, invigde vi 2010 tio bokaler på Örtagårdstorget. Med bokaler menas bostäder och affärslokaler i direkt anslutning till varandra. Dessa skapades för att uppmuntra och underlätta småföretagsamhet och samtidigt skapa nya mötesplatser i området. Här kan våra hyresgäster på ett enkelt sätt ha en verksamhet i anslutning till det egna hemmet.

Bokalerna byggdes så att det skulle vara öppet mellan verksamhetslokalen och lägenheten för att göra det enklare att klara sig ekonomiskt och kunna ha längre öppettider. Det handlade till exempel om butiker, frisörer, kaféer eller andra typer av serviceverksamheter.

Utvecklingen av bokalerna och Örtagårdstorget skedde parallellt och blev mycket lyckad. Tryggheten och nöjdheten har ökat betydligt i området de senaste åren. Bokalerna har varit mycket populära och några som flyttade in vid invigningen bor
kvar än i dag.

Bokalerna drar också många människor till platsen, både från Rosengård och från resten av Malmö. Torget har därmed blivit en social mötesplats där man kan umgås och äta en bit mat.

För att skapa en fysisk förändring och en social utveckling i ett område är det viktigt att arbeta både med de mjuka och hårda värdena. Bokalerna leder till större sociala värden och samhällsnytta, vilket gör området attraktivare och lockar fler människor till platsen.

Bokalerna finns fortfarande kvar på Örtagårdstorget, men ägs inte längre av MKB.

Fotograf: Gugge Zelander