Jämställdhets­satsning med många vinnare

På många håll i Malmö står utlandsfödda kvinnor långt från arbetsmarknaden. MKB har därför i samarbete med Arbetsförmedlingen anställt långtidsarbetslösa kvinnor i Bellevuegården och Rosengård. De ansvarar för skötseln av trapphus, tvättstugor och gårdar. Kvinnorna är anställda på heltid under ett år och arbetet varvas med undervisning i svenska.

Projektet har många vinnare. Främst handlar det om att alla boende får ökad trygghet och trivsel med välskötta hus och gårdar. Samtidigt är det en satsning på jämställdhet, där kvinnorna får kunskaper och erfarenhet som krävs för att kunna få motsvarande arbete hos andra arbetsgivare. De blir också förebilder för sina barn och för andra kvinnor i området. Därtill kommer de samhällsekonomiska vinsterna när kvinnorna kan gå från arbetslöshet till arbete.

Insatsen kallas Biljett till framtiden. Projektet med jobb och utbildning för de utlandsfödda kvinnorna inleddes 2018 och om satsningen fungerar kommer vi att utöka den till andra MKB-områden. Vi vill även söka samarbete med andra fastighetsägare.

En erfarenhet så här långt är att vara noga med rekryteringen. Bjud med handledarna som kan jobbet och som ställer rätt frågor vid intervjuerna. Målsättningen är att rekrytera kvinnor som klarar av uppdraget och som efter året hos MKB har förutsättningar för att kunna komma vidare till en annan anställning.

Med sina språkkunskaper gjorde kvinnorna under coronapandemin 2020 en stor insats i att sprida samhällsnyttig information från myndigheterna om hur vi i Malmö kan hindra smittspridningen. Denna kunskap förmedlades på flera språk och kommer att göra skillnad även andra år när influensor och liknande sjukdomar sprids.

Fotograf: Urzula Striner