Kören och fikan förenade generationerna

Det saknas naturliga mötesplatser för barn/unga och äldre i Augustenborg. Ett sätt att bearbeta detta var den generationskör ledd av musik- och körpedagoger från Malmö Live som MKB erbjöd.

En eftermiddag i veckan träffades daglediga, främst seniorer, för att sjunga tillsammans i den anrika Teater Augusten som ligger centralt i området. En timme senare startade ungdomarnas Sång och scen. I pausen däremellan kunde de två grupperna träffas, fika och få en pratstund med varandra.

Det var lite svårt att hitta barn och ungdomar en och en, men när vi gick via områdets fritidsgård kom de gärna i grupp. Oavsett ålder fick alla deltagare sedan uppleva glädjen med musiken och styrkan i att sjunga tillsammans. Att få göra det nära sitt hem och med professionella körledare uppskattades mycket. Över den gemensamma fikan fördes också trevande och nyfikna samtal som lett till glada hälsningar i området långt efter att kören avslutats.

Fotograf: Peter Kroon