Kundcoacherna visar vägen till bättre miljövanor

En flytt är ett utmärkt tillfälle att skapa nya vanor. För att det ska vara lätt att göra rätt hos MKB erbjuder vi därför de boende i nyproduktionen full källsortering av avfall, bilpool, lådcykelpool och kollektivtrafikkort. Vi har vi också skapat en ny roll – kundcoachen. Sedan 2018 arbetar fyra studenter deltid med detta. Deras insatser planeras och koordineras av två av våra medarbetare som turas om att ha arbetsmiljöansvar och jour när kundcoacherna arbetar.

Kundcoacherna besöker de boende i MKBs nyproduktion under eftermiddagar och tidiga kvällar för att demonstrera de miljölösningar som ingår i hyran. De delar ut källsorteringskassar och hjälper till att hitta utrymmen för en fungerande källsortering i hemmet. De ger även tips kring energismart möblering och hjälper till att ladda ner de appar som behövs för att kunna använda bilpoolsbilar och lånecyklar. I samband med besöken kan de boende ställa frågor om sin lägenhet och sitt hus. Frågor som kundcoacherna inte själva kan besvara, skickar de vidare till oss för åtgärd eller information. 

Man får väldigt mycket information i samband med en inflyttning. Att på detta sätt komma tillbaka till kunden några veckor senare, är därför ett bra sätt att räta ut eventuella missförstånd, förebygga problem och informera om miljöpotentialen genom förändrade vanor. Genom att trycka på vikten av en god avfallshantering, bidrar vi till att skapa en kultur i huset där miljöhusen hålls snygga, vilket ökar trivseln.

MKBs ordinarie personal har dock inte tid att knacka dörr i nyproduktionen på det här organiserade viset. Deras insatser är dessutom begränsade till kontorstid då många av våra boende inte är hemma. Kundcoacherna blir därmed en viktig länk mellan förvaltning och de boende. Det skapar stora värden för båda parter.

För att kundcoacherna ska lyckas är det viktigt att de får en grundlig introduktion både i företagets arbetssätt, mål och värderingar samt information om de byggnader som de ska jobba i. En heldagsintroduktion i de här frågorna samt täta avstämningar mellan oss, har därför varit en väg till framgång.

Foto: MKB bildarkiv