Läxhjälp öppnar vägen till gymnasiet

Många elever behöver hjälp och stöd för att klara läxor och sin skolgång. En del saknar vuxet stöd hemma och andra behöver lära sig att strukturera och planera sitt skolarbete.

Tillsammans med skolor och Drivkraft Malmö erbjuder MKB därför läxhjälp till elever i årskurs 9. Drivkraft Malmö är en mentorverksamhet som arbetar för att ge elever bättre möjligheter i sina studier och samtidigt fånga upp dem som kan behöva stöd även på andra sätt. Målet med satsningen är att ungdomar ska bli behöriga till gymnasiestudier. Vi stöttar Drivkraft Malmös verksamhet ekonomiskt.

Läxhjälpen sker genom volontärer på plats på skolorna, för att det ska vara enkelt för eleverna att komma dit. Samtidigt kan det vara en utmaning att få dem att infinna sig på läxhjälpens lektioner, eftersom de äger rum efter ordinarie skoldag. Som en morot erbjuder MKB därför två veckors sommarjobb till de elever som utmärker sig genom att höja minst ett betyg, är med på alla läxhjälpslektioner samt deltar på lektionerna. Varje sommar tar vi emot cirka 70 sommarjobbande ungdomar från läxhjälpsprogrammet.

MKBs samarbete med Drivkraft Malmö är inte bara ett sätt för oss att hjälpa ungdomar med skolarbetet. Det är också ett bra sätt att hitta potentiella nya medarbetare och att få visa att MKB är en bra arbetsgivare.

Foto: MKB bildarkiv