Lyckad jakt på praoplatser

Antalet praoplatser som erbjuds svenska skolelever sjunker och det är skillnad på skolor i rika och fattiga områden. Skolor som har många andra utmaningar prioriterar undervisningen, samtidigt som elever i områden med hög arbetslöshet saknar kontakter på arbetsmarknaden.

Under åren 2015–2018 drev MKB läxhjälpsprojektet ”Biljett till framtiden” på Värner Rydénskolan i Rosengård. Biljett till framtiden började som ett skolprojekt men har därefter lånat ut sitt namn till MKBs framgångsrika jobbsatsning för kvinnor. På Värner Rydénskolan handlade framtidsbiljetten om en logik som skulle göras tydlig: om du kämpar med skolarbetet och satsar extra på läxläsningen efter skoldagen får du inte bara bättre betyg i slutet av läsåret, du får även sommarjobb och därmed lön. I samband med det lovade vi att ordna praotillfällen till alla elever i årskurs åtta. Vi kallade det Praojakten och gick det inte att ta emot en elev i vår egen verksamhet så gick det kanske att hitta en plats hos någon i kompiskretsen. Även MKBs leverantörer ansträngde sig för att stötta oss i ambitionen.

Praojakten blev så framgångsrik att vi kunde hjälpa ytterligare två skolor. Första året fick vi fram 70 praoplatser, andra året 50. Tredje året beslutade Malmö stad att permanent planera praoverksamheten centralt för alla åttondeklassare.

Foto: MKB bildarkiv