MKBs kunder odlar tomater och gemenskap

MKB har en stark tradition av odling i självförvaltningar och odlargrupper runt om i staden och i spjutspetsprojektet Greenhouse erbjuds odlarbalkonger. MKB ville sprida erfarenheterna från detta projekt till fler av alla de tusentals balkonger som finns runt om i staden.

Tillsammans med trädgårdsmästaren John Taylor, från bland annat SVTs ”Trädgårdstider”, arbetade vi fram innehåll till en odlarskola. Denna innehöll ett startkit med gratis material samt kunskap och inspiration. Boende från Holma, Hyllie och Kroksbäck bjöds in att delta i odlarskolan i det gemensamma stora växthuset i Holma.

Deltog gjorde ett 15-tal kunder som odlade tillsammans, pratade, frågade och fikade. Odlarskolan blev snabbt en avslappnad plats för diskussioner och skratt, mycket tack vare Johns förmåga att bjuda på sig själv. Totalt blev det tre träffar där deltagarna fick följa sina egna plantor under våren.

Odlarskolan dokumenterades i sju filmer, där vikten av att skapa glädje och inspiration för odling var långt viktigare än det tekniska innehållet. Filmerna spreds sedan i sociala medier för att uppmuntra till odling i hela MKBs bestånd.

Film ikon Se filmerna här.

Satsningen kompletterades med MKB-almanackan, fylld med bilder och odlingstips från hela staden, samt en webbplats med odlingstema. Innehållet har tyngdpunkt på inspiration och budskapet är att det är lätt att odla även på den minsta balkong. Den enskilda odlingen är ett första steg till en odlingsgemenskap med grannar och närområdet och ger i förlängningen ökad trygghet i boendet. Vi hoppas nu ha sått ett frö för ett grönare Malmö.

John Taylor tillsammans med László Nagy. Fotograf: Gugge Zelander