Ommålning sätter färg på Kroksbäck

Som en del i arbetet med att utveckla identiteten för det tidigare grå och anonyma Kroksbäck, insåg vi att området var i behov av färgsättning. Sagt och gjort: för att skapa en färggladare utemiljö började områdespersonalen att tillsammans måla ett tjugotal stora blomkrukor i betong i våra profilfärger.

De glada färgerna har utökats till områdets parkeringslinjer, utemöbler, lekplatsutrustning samt de stora stenbumlingar som ska hindra trafiken.

I dag lyser det av färg och glädje på området och responsen från kunderna har varit direkt och väldigt hjärtlig! Det bästa som hänt här på 20 år, fick vi höra när vi stod ute och målade blomkrukor. Nu vill man faktiskt gå till och igenom Kroksbäck, tidigare fanns ingen anledning, sa en annan kund som själv bor i området intill.

Alla som varit med ute och målat har sett resultatet och mötts av de boendes uppskattning. Det har lett till att de oftare tar egna initiativ och fortsätter arbetet med att pigga upp Kroksbäck. Dessutom är enkla fysiska förändringar en viktig aspekt av hållbarhet och en tydlig ingång till samtal.

Fotograf: Frida Persson Boonkaew, MKB