Rättvis bostads­marknad – grunden till trygghet i bostads­området

MKB satsar intensivt på att komma tillrätta med oriktiga hyresförhållanden. Särskilt gäller detta olovlig andrahandsuthyrning, som är ett växande problem hos både oss och andra bostadsbolag. Satsningen handlar främst om att skapa trygghet för de boende – de ska veta vilka deras grannar är. Samtidigt vill vi bidra till en rättvis bostadsmarknad när efterfrågan på bostäder är så stor som idag. Då är det extra viktigt att lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt.

Fem medarbetare arbetar med att utreda de misstankar om olovlig andrahandsuthyrning som kommer till oss från grannar och områdespersonal. Vi utreder misstankarna vidare med hjälp bland annat av folkbokföringen och hembesök. Efter två års arbete med de här frågorna har totalt 360 lägenheter kunnat återtas och lämnas till bostadskön.

Foto: MKB bildarkiv