Självförvaltarna odlar trivsamhet

Vi arbetar alltid för att våra bostadsområden ska vara trygga och att de boende ska kunna känna sig stolta över sin gård och sitt hem. Att uppnå detta är en ständig utmaning, men självförvaltning har visat sig vara ett framgångsrikt koncept.

MKBs självförvaltning drogs igång i samarbete med den lokala hyresgästföreningen på Holma 1993. Området var nedslitet och vandaliserat och utvecklingen gick snabbt mot en ekonomiskt och socialt allt mer ohållbar situation. Successivt växte insikten om att lösningen på problemen inte fanns i tekniska förändringar och förbättringar, utan i ökat engagemang och delaktighet från de boendes sida.

Självförvaltning innebär att några hyresgäster, tillsammans med grannarna, hjälps åt att utveckla, ansa och sköta sina gårdar. MKB bidrar med inköp av material, men självförvaltarna får fria händer i arbetet med att skapa vackra och trivsamma miljöer. Det skapar en härlig gemenskap där man lär känna sin närmiljö och grannar, hittar nya vänner, arbetar för ett öppnare samhälle och känner stolthet över sitt bostadsområde. En gård med engagerade självförvaltare går helt enkelt inte att ta miste på.

Förutom inflytande över sin närmiljö innebär konceptet att de som engagerar sig genom att på detta sätt sköta gårdar, trapphus och tvättstugor får sänkt hyra. Tack vare en förändring i skattelagstiftningen kallad Lex Holma slipper självförvaltarna också skattepåslag för denna hyresreduktion.

I dag hittar man prunkande gårdar och 600 stolta självförvaltare runt om i MKBs områden. Konceptet har även spritt sig och blivit en självklarhet för många andra bostadsbolag i Sverige.

Foto: MKB bildarkiv