Skräp eller nya kreationer?

Nedskräpningen hade tilltagit i Kroksbäck, både i miljöhusen och ute på gårdarna. Förbud, skyltar och fysiska åtgärder såg inte ut att hjälpa. För att åstadkomma en beteendeförändring initierade vi därför ett samarbete kring miljö och återvinning för samtliga elever i årskurs 4 på Kroksbäcksskolan.

Projektet har tre steg. Första steget är ett informationstillfälle och skräpplockning i området tillsammans med MKBs områdespersonal. Nästa steg är en föreläsning och ett studiebesök på avfallsanläggningen Spillepeng, där barnen får se sopornas väg från den egna gården till hur de förvandlas till exempelvis fjärrvärme. Sista steget är en workshop med återbrukstema där barnen själva får skapa nya föremål av avfall och spillmaterial. Elevernas egna frågor och funderingar är ledande under diskussionerna och många vill stolt kunna visa upp ett fint område för vänner.

Varje år deltar ett 50-tal elever i den här kunskapsresan. Barnen får både teoretisk och praktisk kunskap om nedskräpning, återvinning och återbruk och att delta gör dem intresserade och engagerade. De är också stolta över att kunna ta med sig sina egenhändigt skapade kreationer hem som en påminnelse om vad de har lärt sig. De förmedlar dessutom sina nya kunskaper till sina familjer och på sikt minskar nedskräpning och vandalisering samtidigt som projektet skapar ägarskap och stolthet för Kroksbäck.

Utöver ökad kunskap leder skolsamarbetet till igenkänning och viktiga relationer mellan barnen och personalen på MKB.

Skolsamarbeten är värdefulla i det lokala arbetet med social hållbarhet och något MKB gör i många av sina områden. Lyckade skolsamarbeten underlättas av att skapa rutiner i kontakter och planering. Genom att ha en kontaktperson på skolan och fasta dagar eller veckor för samarbetet varje år är alla redo och kan förbereda och kommunicera i god tid.

Fotograf: Frida Persson Boonkaew, MKB