Kravställning i upphandlingar öppnar dörren till arbetsmarknaden.

Precis som i resten av Sverige är det många unga och arbetslösa i Malmö som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att få en anställning är det ultimata målet, men för många gäller det ofta att först hitta rätt utbildning, bygga ett kontaktnät och få en chans att visa vad man går för.

Här kan MKB vara ett verktyg genom att redan i upphandlingsfasen ställa krav på att leverantörer och entreprenörer ska bidra i vår strävan att underlätta för långtidsarbetslösa ungdomar att komma närmare arbetsmarknaden. MKB gör detta genom att tillämpa sociala klausuler i upphandlingar. Det kan handla om att erbjuda praktikplatser, lärlingspraktik eller anställning i någon form, att anordna studiebesök eller ställa upp som föreläsare hos våra samarbetspartners. En prioriterad grupp är långtidsarbetslösa ungdomar upp till 29 år som bor hos MKB.

För att matcha ungdomarna med de möjligheter som uppstår, samarbetar vi med organisationer som fokuserar på att hjälpa unga på väg in på arbetsmarknaden. En av dem är föreningen Boost by FC Rosengård. Vi testar också samarbetspartners och organisationer som Galaxen Bygg som arbetar för ett hållbart arbetsliv i byggbranschen, samt Arbetsförmedlingen.

Sedan 2016 har MKB på detta vis kunnat erbjuda ett femtiotal ungdomar praktikplats varje år. Av dessa har 15–25 resulterat i någon form av anställning. Dessutom arrangerar vi föreläsningar och studiebesök där ungdomar får möjlighet att lära sig mer om hur arbetsplatserna fungerar, vilken typ av arbete som finns och vad som krävs för att få ett jobb.

Att arbeta med sociala klausuler är ett hårt arbete för alla inblandade. Men det är värt mödan varje gång det lyckas och leder till att ytterligare en ung människa har kunnat bli självförsörjande.

Foto: MKB bildarkiv