Spännande verksamheter i tomma lokaler får hela området att blomstra

MKB har över 1 100 lokaler i sitt bestånd. En gång i tiden blomstrade Malmös mindre områdestorg och handelsgator, men i dag har de svårt att konkurrera med större köpcentrum och nya rörelsemönster i staden. Däremot finns det många duktiga och kreativa entreprenörer, föreningar och eldsjälar i Malmö som vill bidra till områdesutveckling på olika sätt.

Om en potentiell lokalhyresgäst vill bedriva verksamhet som vi bedömer kan skapa mervärden för området och de som bor där, kan vi erbjuda en hyresreduktion och skriva ett samverkansavtal. Vi tittar på olika motprestationer anpassade för den unika platsen, området och de boende. I praktiken kan det exempelvis handla om gratis verksamhet för våra hyresgäster, rabatt på kurser, gratis workshops, barnaktiviteter eller deltagande på områdesdagar.

För att samverkan ska bli tillräckligt kraftfull krävs tydliga motprestationer med kontinuerlig uppföljning och rapportering. Bäst resultat har vi fått när vi lagt ansvarsbördan på lokalhyresgästerna och låtit dem formulera hur och varför de kan bidra till områdets utveckling. Vi vill att de löpande rapporterar hur de uppfyller de mål som de själva har satt.

För att få större utväxling på de här satsningarna vill vi ge varje område en egen profil, till exempel konst i Sorgenfri och hållbarhet i Augustenborg. Verksamheterna och aktörerna lockar varandra och skapar kluster av likasinnade. Det skapar en identitet för området, lockar besökare och verksamheternas närvaro bidrar till att göra platsen tryggare.

Fotograf: Frida Persson Boonkaew, MKB