Ur berättelserna föddes en unik lekplats

På Sorgenfri finns en stor grupp äldre som har bott länge i området samt nyinflyttade yngre. Samtidigt har området plågats av socioekonomisk utsatthet och kriminalitet. Knarkhandeln har skrämt bort besökarna i en liten fin stadsdelspark. Bilbränder och rån har varit återkommande.

Frågan var hur vi skulle kunna använda de konstruktiva lokala krafterna som trygghetsskapande faktor. Svaret fick vi hemma hos MKBs äldre kunder. Enligt dem skulle vi gräva där vi stod; Mary Andersson, författarens vars berättelser skildrar uppväxten i Sorgenfri, borde lyftas fram. Hennes romaner om Sorgenfri kan dagens invånare vara stolta över och berättelserna kan lära oss något om stadens historia.

Vi förstod direkt att det här var en fantastisk idé: vi skulle bygga en mötesplats för unga och gamla i parken på Arilds plan, en plats som lyfte fram Marys berättelser.

Den här idén blev en utgångspunkt för samverkan och en delaktighetsprocess som inkluderade såväl kommunala förvaltningar och lokala föreningar som skolelever och kulturarbetare. Med stöd från Boverket och finansiering från Malmö stad och MKB lyckades vi tillsammans förverkliga idén om en lokalhistorisk lekplats mitt i Sorgenfri: Mary Anderssons lekplats.

Längs vägen har 250 privatpersoner i området varit med och aktivt påverkat innehållet på lekplatsen. Mer än 3 000 Malmöbor har deltagit i de evenemang som dialogprocessen erbjudit, såsom bokcirklar, filmvisningar, parkpicknickar, möten, verkstäder, elevutställningar och områdesfester.

I centrum av detta lärorika och ambitiösa samverkansprojekt fanns Mary Andersson själv. Hon hade aldrig kunnat tro att åttaåringar plötsligt skulle börja skriva idolbrev till henne, grannar läsa hennes romaner i bokcirklar eller att hon skulle få höra elvaåringars funderingar kring vad böckerna säger om dagens Malmö.

Denna lilla folkrörelse i Sorgenfri har drivits framåt av en förhoppning om en spännande lekplats och en stark lokal stolthet. Allt detta bidrog till styrkan i områdets nya mötesplats och lekplatsen blev en stor succé när den öppnade sommaren 2020. Den är nu en smältdegel för möten mellan barnfamiljer från närområdet och andra sidan av stan. Både kvarterets tonåringar och seniorer besöker den. Samtidigt är lekplatsen en arena för lokalhistorisk pedagogik, klassbesök och stadsvandringar.

Fotograf barn och lekplats: Gugge Zelander