Våra bosociala utvecklare skapar trygghet

”Du ska se våra gårdar på sommaren, de är så vackra, fulla med blommor och helt fantastiska att vara på. Jag trivs här och känner mig alltid trygg.”

Det säger Manal Chaaban som bor i en MKB-lägenhet i Holma sedan tolv år. För Manal Chaaban står Holma för allt det som ett bostadsområde ska stå för: trygghet, trivsel och gemenskap.
Vi möts i Växthuset, mötesplatsen som binder samman två av MKB:s nyare fastigheter i Holma. Utanför ligger torget med några butiker och längs cykelbanan rör sig ständigt folk på väg.
Allt det här – mötesplatsen, flödet av människor och känslan av att känna sig hemma – är trygghet. Tillsammans med de boende, staden och föreningslivet arbetar MKB aktivt och långsiktigt med trygghet på flera plan. Anna Lilja är fastighetschef på MKB och berättar mer om varför tryggheten är så viktig och om hur den skapas i vardagen.
– Trygghet är ett gemensamt intresse, det är viktigt för oss som fastighetsägare, precis som för våra kunder. Ett tryggt område är ett trivsamt och attraktivt område som man vill bo och leva i, säger Anna Lilja.

Förebygga med möten
Basen i trygghetsarbetet är ett smörgåsbord av förebyggande insatser som ständigt pågår. Ett återkommande ord är möten – för det är i mötena som tryggheten skapas, menar Anna Lilja.
– Vi arbetar mycket för att skapa olika förutsättningar för just de här mötena mellan människor.
Det kan vara allt från att ordna gårdsfester, erbjuda läxhjälp, samverka med staden och föreningslivet, till att inspirera till självförvaltning, berättar Anna Lilja.
En nyckelroll i det förebyggande trygghetsarbetet har de 25 lokala områdeskontoren med sina husvärdar och tio bosociala utvecklare, som alla ständigt är uppmärksamma på sitt område. Till områdeskontoren kommer de boende för att få hjälp med alltifrån att komma igång med självförvaltning, till att få hjälp med praktiska ärenden.

Positiv spiral hemma i området
Nawa Hamasor är bosocial utvecklare i Holma och Kroksbäck. Som tonåring på 1990-talet cyklade hon runt i området och känner sig precis lika trygg i dag som då. Nawa Hamasor har mycket att berätta om trygghetsarbetet i området och den positiva spiral det har skapat.
– Det finns så många idéer och tankar hos alla som bor här och det vill vi ta vara på. Bara känslan av att veta att man verkligen kan påverka gör att man känner sig trygg.
Men trygghet är också fysiska åtgärder i områdena. En plats som länge upplevdes som otrygg är grönområdet mellan Sörbäcks- och Norrbäcksgatan i Kroksbäck.

Kroksbäcks hjärta
För ett par år sedan var det en plats många undvek, men i samarbete med Malmö stad och inte minst de boende i området, har det som i dag kallas Kroksbäcks hjärta fått ett nytt ansikte.
– Vi har rensat sly och buskar, sett till att det finns mer belysning och gjort platsen tillgänglig och öppen. Och det har verkligen gett resultat, säger Nawa Hamasor och berättar att zumbakvällarna på Kroksbäcksskolans fritidsgård lockar många i området som numera både vill och vågar passera genom den lilla parken.

Grannsämjan
Tillbaka till Manal Chaaban. De första åren i Holma engagerade hon sig inte så mycket i området, mycket på grund av långa arbetsdagar och pendling till Köpenhamn. När Malmö både blev hem och arbetsplats engagerade sig Manal Chaaban i självförvaltning. Med sig fick hon snart majoriteten av grannarna.
– När jag började var tre familjer engagerade. Jag knackade på alla 54 dörrarna i mitt hus och plötsligt var vi 30 stycken som hjälptes åt att städa trappor, klippa gräs och plantera blommor. Den gemenskapen är trygghet, konstaterar Manal Chaaban.

Text: Camilla Westemar
Foto: Urszula Striner
Den här artikeln har varit publicerad i tidningen Vårt Malmö som ges ut av Malmö stad.

Fakta / Så arbetar MKB med trygghet

 1. De förebyggande insatserna är basen för trygghetsarbetet. För att skapa trygghet är det personliga
  mötet viktigt. Mycket av det förebyggande arbetet har syftet att grannar ska lära känna varandra,
  genom öppna mötesplatser, självförvaltning, grillkvällar och gårdsfester. I samverkan med de
  boende, Malmö stad, föreningsliv, polis och räddningstjänst genomförs även aktiviteter som
  trygghetsvandringar, läxhjälp och sommarjobb för skolelever.
 2. Vid pågående störningar vänder sig MKB:s kunder till sitt områdeskontor med sina bovärdar för att
  få hjälp med till exempel en granne som spelar för hög musik. Kvällar, nätter och helger arbetar
  trygghetsjouren på MKB:s uppdrag. Vid behov får kunder telefonsupport med stöd och rådgivning
  samt hembesök. Trygghetsjouren gör också extra kontroller på platser som upplevs tillfälligt otrygga.
 3. Akuta och allvarliga händelser inträffar sällan men skapar ofta stor oro. I ett akut skede är
  händelserna alltid ett ansvar för polis, räddningstjänst och Malmö stad. Men för att öka tryggheten
  efteråt finns MKB snabbt på plats för att till exempel laga förstörd belysning, städa och återskapa
  tryggheten genom att finnas i området.